Besednická hora v éteru

Není to tak dlouho, co jsem začal pátrat po jedné písničce z jihočeské Besednice Besednická hora. Cesty do těch míst mě tak inspirovaly, že nakonec vznikla i novodobá Besednická hora 2. Tu si můžete poslechnout také přímo na tomto webu v online přehrávání písniček (zpravidla v pravém sloupci nebo při zobrazení na mobilech pod tímto článkem.)

Nebo si můžete poslechnout celý rozhlasový výsledek mého natáčení v pořadu Vltavín českobudějovického rozhlasu:

Vltavín – https://budejovice.rozhlas.cz

Na Besednickou horu koukám každý den z okna kuchyně. V posledních dvaceti letech už je ten výhled horší, protože nám za koncem města postavili paneláky, které tyto Slepičí hory (Besednická hora – kuře, Kohout a Slepice) zastiňují.

Ale kolem oné Besednické hory kdysi jezdíval můj pradědeček do Vídně a zpět. Býval to truhlářský mistr, který tam jezdil za prací a seznámil se tam i s mojí prababičkou. A jednou si ji odtud přivezl. A náznak toho příběhu je i v té mé vlastní písničce.

Ale začněme popořádku.

Před nějakým časem jsem si při prohledávání našeho rozhlasového archivu v Českých Budějovicích všiml několika cédéček, na nichž jsou zálohované staré, ještě šumící nahrávky lidových písniček.

Jsou to zpravidla krátké popěvky, které někdo z mých předchůdců nahrával evidentně někde na dvoře nebo v průjezdu či v sednici s pamětníky. Podstatnou část písniček jsem vůbec neznal. Zpívají je většinou starší lidé, jen tak bez muziky.

Poté jsem zjistil, že tuto sbírku tady zanechal redaktor Lubomír Soukup. A našel jsem v Jihočeské vědecké knihovně i knihu, kterou k tomu vydal. Jsou to Písně z Doudlebska vydané roku 1986.

Tam byl mimo jiné i notový zápis písničky Besednická hora, kterou jsem ovšem na cédéčkách nenašel. Zavolal jsem tedy do Besednice, zda písničku znají. A věřte nebo ne, nikdo si ji už nepamatoval.

Nakonec jsem přece jenom jednu pamětnici našel. Byla to vedoucí místní knihovny Libuše Vontorová, která mě pozvala přímo do Besednice. S mou ženou jsme píseň podle notového zápisu trochu zrestaurovali a v Besednici jsem ji zahrál. (Na fotce vpravo.)

Obě písničky můžete slyšet také v magazínu Vltavín tady za tímto odkazem… Vltavín – https://budejovice.rozhlas.cz